ห้องประชุมราชาวดี

ความจุ 150-200 ที่นั่ง


ห้องประชุมชวนชม

ความจุ 10-20 ที่นั่ง


ห้องประชุมพุดตาน

ความจุ 10-30 ที่นั่ง


ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

ความจุ 10-20 ที่นั่ง


ห้องประชุมดอกปีบ

ความจุ 5-8 ที่นั่ง


ห้องประชุมพุทธรักษา

ความจุ 150-200 ที่นั่ง